NYME-Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

Oktatás


 

Oktatási tevékenység:

- a törzsanyag tantárgyai: Sztatika, Szilárdságtan, Kinematika és kinetika

 

- a Faszerkezet-tervező szakirány tárgyai:  Tartószerkezetek I., 

                                                                    Tartószerkezetek II.

                                                                   (Végeselem módszer),

                                                              A  faanyag és faalapú anyagok

                                                                   anizotróp rugalmasság- és

                                                                          szilárdságtana

 

 

- a Faszerkezet építő szakmérnökképzés tárgyai: 

                           Tartószerkezetek I., II., III., 

                                                  Méretezés elmélet, 

                                                  A faanyag és faalapú anyagok

                                                  anizotróp rugalmasság- és szilárdságtana

 

- doktori tárgyak:  Végeselem-módszer, 

                           A faanyag és faalapú anyagok anizotróp

                           rugalmasság- és szilárdságtana

                           A fa-és faalapú anyagokviszkoelasztikus tulajdonságai.

 

 - fakultatív tárgyak:  A szilárdságtan kísérleti módszerei,

                                Végeselem módszer faszerkezeti alkalmazásai

 

 

A tárgyakról, szakonkénti bontásban, bővebb információ a hallgatóknak rovatban szerezhető.

________________________________________________________________