Promocio

Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

 

Tisztelt leendő Partnerünk!

 

Az alábbiakban összefoglaltuk azon mérési, szolgáltató és kutatási tevékenységeinket, melyekkel szívesen állunk az ipari partnereink rendelkezésére.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Andor Krisztián

intézetigazgató, egyetemi docens

 

H-9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4

mobil: +3630/6515062

Tel.: (36)(99) 518-214,

Fax:(36)(99) 518-214

e-mail: andor.krisztian@uni-sopron.hu

 

 

 

 

Műszerpark:

 

• sztatikus és dinamikus erő- és alakváltozásmérés

• transzmissziós és rétegbevonatos optikai feszültségvizsgálat

• hosszú idejű (ún. tartós) alakváltozásmérés

• végeselem-program

• érintésmentes alakváltozásméréshez szükséges berendezés

• triaxiális terhelőberendezés

• statikus és dinamikus szerkezetvizsgáló

 

Kutatási, vizsgálati lehetőségek:

 

Anyagvizsgálat (faanyag, faalapú anyagok, műanyagok, fémek)

• rugalmas, viszkózus, képlékeny anyagjellemzők kísérleti meghatározása

• sztatikus, dinamikus, ismétlődő, tartós szilárdságok kísérleti meghatározá-sa

• különböző paraméterek (hőmérséklet, nedvességtartalom, geometriai méret stb.) mechanikai jellemzőkre gyakorolt hatásának vizsgálata, a belső feszültségek meghatározása

Szerkezeti csomópontok, kapcsolóelemek, különféle toldások teherbíró-képességének, alakváltozásának, jelleggörbéjének, merevségének vizsgálata

Szerkezeti elemek mechanikai viselkedésének vizsgálata

• a teherbíró-képesség meghatározása

• alakváltozási jellemzők meghatározása

• klimatikus igénybevételek hatására ébredő feszültségek és alakváltozások meghatározása

Szerkezetek (építési faszerkezetek és bútorszerkezetek) mechanikai viselkedésének vizsgálata

• a (sztatikus, dinamikus, ismétlődő, tartós) teherbíró képesség meghatáro-zása

• alakváltozási jellemzők meghatározása

 

Kutatási területek:

 

Az elméleti mechanikai ismeretek és a felsorolt vizsgálati módszerek együttes alkalmazása a faipar területén a következő komplex feladatok megoldását teszi lehetővé:

 

• Teherviselő (építési) faszerkezetek és bútorszerkezetek tervezése, erőtani méretezése

• Bizonyos gyártási paraméterek maghatározása, technológiai folyamatok részeinek, elemeinek optimalizálása (pl. szárítási technológiák optimalizálása a repedések és vetemedések elkerülése érdekében

• Hajlított elemek gyártási technológiájának kialakítása a selejt csökkentése érdekében stb.)

• Gyártmány- és termékfejlesztés, alaki optimalizálás az erőjáték szempont-jából

 

Az anizotrop anyagmodellek, ill. azok kidolgozása lehetővé teszik az ortogonálisan anizotrop faanyag és faalapú anyagok mechanikai tulajdonságainak leírását.

 

A szilárdságvizsgálatok feladata, hogy meghatározzuk a faanyag tönkremenetellel szembeni viselkedését. Ehhez ki kell dolgozni a faanyagra alkalmazható tönkremeneteli elméleteket, kísérlettel meg kell határozni a szilárdsági anyagjellemzőket és elméleti és gyakorlati kutatást kell végezni a különböző szilárdságok és a rövid idejű statikus vizsgálatok eredményei között. Kutatni kell a befolyásoló tényezők hatását.

 

A reológiai vizsgálatok célja a faanyag, a faalapú anyagok és a fából készült szerkezetek mechanikai viselkedésének vizsgálata az idő függvényében. A fő feladat, hogy meghatározzuk azokat az anyagjellemzőket, amelyekkel a reológiai modellek alkalmazhatóvá válnak.

 

A végeselem módszer hatékony eszköz olyan erőtani és transzportfolyamatok tanulmányozására, amelyeknek – bonyolultságuk miatt – nincs zárt formájú ma-tematikai megoldása.

 

Az akusztikus emissziós analízis módszerének kidolgozása teremti meg az alapját a faanyag egyik roncsolásmentes mechanikai vizsgálatának. A cél a mechanikai tulajdonságok és az akusztikus jellemzők közötti kapcsolat feltárása.

 

A törésmechanikai vizsgálatok az erőtani méretezést teszik lehetővé némileg más aspektusból, mint a szilárdságvizsgálatok.

 

A faszerkezetek erőjátékának vizsgálata és az erőtani méretezés módszereinek kidolgozása teszi lehetővé, hogy a teherviselő faszerkezetek építése gazdaságos és biztonságos legyen.

 

A szárítási folyamatok kutatása és leírása teszi lehetővé a jó minőséget bizto-sító szárítási technológiák kidolgozását.