Dr. Fodor Tamás - egyetemi docens,

okl. faipari mérnök, okl. mérnök-matematikus szakmérnök

 

 

Telefon: 99/518-214 

E-mail:  fodor.tamas@uni-sopron.hu

 

Oktatott tárgyak: Statika, Szilárdságtan, Végeselem-módszer, Viszkoelaszticitás, Szilárdságtan kísérleti módszerei 

 

Szakterület: A faanyag viszkózus anyagállandóinak kísérleti meghatározása és alkalmazása    faszerkezet erőtani méretezéséhez viszkoelasztikus anyagegyenlet felhasználásával.  Végeselem-módszer fatartószerkezeti alkalmazása. 

Főbb publikációk:

 

Fodor T.(1992): A teherviselő rúdszerkezetek méretezése a faanyag viszkózus tulajdonságának figyelembevételével. Faipar, XLII. évf. 11-12. 1992.

 

Fodor T.(1991): Simulation der zeitlichen Änderung des Spannungs- und Deformationszustandes von Holzkonstruktionen. EFE-BOKU Symposion, Wien,1991.

 

Fodor T.(1993): A kvázi-nemlineáris, higro-viszkoelasztikus faanyagú rúdszerkezet belső erőinek és elmozdulásainak időfüggése. MTA, Kandidátusi értekezés, Sopron, 1996.

 

Fodor T.(1994): The constitutive law of the quasi-nonlinear hygro-viscoelasticity of wood. Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Baden-Wienna, Austria, 1994

 

Sitkei György szerk. Fodor T.(1994): A faipari műveletek elmélete. 9-10. fejezetek társszerzője Fodor T.: 9. fejezet, A faanyag viszkoelasztikus tulajdonsága; 10. fejezet, A zsugorodási feszültségek; Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1994.

 

Fodor T.(1996): Sajátfeszültségek meghatározása a végeselem-módszerrel faszerkezeteken. MTA, Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Bizottság, Budapest. 1996 március  6.

 

Csupor K.-Fodor T.(3,10,16 fej.)-Rónai F.-Szalai J.: Műszaki mechanika II. Példatár. Egyetemi jegyzet, Soproni Egyetem, Sopron, 1998. 

 

E.M. Láng-T. Fodor: Finite Element Analysis of Cross-Halved Joint for Structural Composites. Wood and Fiber Science, (megjelenés alatt).