Dr. Karácsonyi Zsolt

egyetemi docens

 

okl. faipari mérnök

okl. energiagazdálkodási szakmérnök

Telefon:

99/518-214                                                                                   

E-mail:

karacsonyi.zsolt@uni-sopron.hu

Oktatott tárgyak:

Statika, Szilárdságtan

Kutatási terület:

 

Faanyag anizotróp viselkedésének vizsgálata

 

Publikációk:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10023337