Rétegelt ragasztott fatartók méretezési és technológiai

                       innovációja a klimatikus

               sajátfeszültségek figyelembevételével

Projekt azonosító: REG ND KFI 09 rrtato1

 

Pályázat futamideje: 2010. márc2.-2012. márc.1.

 

Kedvezményezett:   

      Nyugat Magyarországi Egyetem

      Faipari Mérnöki Kar 

 Műszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet

 

Projektvezető: Dr. Kánnár Antal egy. docens

 

Elnyert támogatás összege: 29 600 EFt

                                 Önerő:  1 607 EFt

 

 

 

 

A pályázat célja:

A projekt célja olyan méretezési eljárás és technológiai előírásrendszer kifejlesztése, melyek biztonságosabbá és hosszabb élettartamúvá teszi, a rétegelt ragasztott fa-tartószerkezeteketű épületeket. A projekt során felmérésre kerülnek a már megépült RR tartószerkezetű épületek  (uszodák, fürdők), meghibásodási jellegzetességei és az épületekben uralkodó klímaviszonyok főbb paraméterei (hőmérséklet, páratartalom), ezek időbeni változása. A mérési adatok alapján a hatályos erőtani méretezési módszerek olyan kiegészítő modulja kerül kifejlesztésre, mely figyelembe veszi a használat során a változó klimatikus hatások miatt bekövetkező járulékos feszültségeket is. Ennek segítségével az újonnan elkészülő tartószerkezeteknél, elkerülhetővé válik a gyakori rétegelválásos tönkremeneteli forma, mely kritikus esetben a tartószerkezet teljes tönkremeneteléhez vezet. A projekt továbbá olyan ajánlások, előírások kidolgozását tűzi ki célul, melyek a gyártás és kivitelezés során a biztosítják a magas minőséget, illetve a már meglévő épületek üzemeltetési biztonságának fenntartását.

 

A pályázat kitűzött fontosabb feladatai:

 

1.Adatgyűjtés.  A  megépült rétegelt ragasztott ( RR) tartószerkezetű fürdők, tartószerkezet meghibásodási jellegzetességeinek feltérképezése, az adatok feldolgozása, rendszerezése.


2. Jelentősebben károsodott tartószerkezetű épületek hőmérséklet és páratartalom adatainak mérése, ezek időbeni változásának követése, néhány hetes adatsorok értékelése feldolgozása.     


3. Olyan méretezési eljárás kidolgozása, mely figyelembe veszi a klimatikus változásokból származó feszültségeket és ezek töbletterhet okozó hatását.


4. Az iparban alkalmazott szerkezeti ragasztók szilárdság vizsgálata, ajánlás kidolgozása a legalkalmasabb típus technológiai fegyelmet is magába foglaló alkalmazására       


5. Az RR-tartók lamellavastagság görbületi sugár viszony vizsgálata, figyelembe véve a klímatikus sajátfeszülségek szerepét is.  


6. A kutatás és vizsgálatok alapján az új méretezési eljárás szabványmintájának kidolgozása és benyújtása       

 

Az eddigi eredményekről részletesebben a bal felső menü alatt olvashat >>>