A FAANYAG ÉS FAALAPÚ ANYAGOK ANIZOTRÓP RUGALMASSÁG- ÉS SZILÁRDSÁGTANA

 

A tantárgy gondozója: Dr. Szalai József

A tantárgy jellege: szervezett doktoranduszképzés

A tantárgy oktatásának időpontja: tetszőleges

Az oktatás módja, órakerete: előadás: 2 óra/hét
gyakorlat: 2 óra/hét

A számonkérés módja: kollokvium

A tantárgy oktatásának célja:
Az anizotrópia általános elveinek megismerése, módszereinek alkalmazása az anizotróp anyagok fizikai tulajdonságainak leírására. A természetes faanyag és faalapú anyagok rugalmas, szilárdsági és egyéb mechanikai tulajdonságainak és viselkedésének megismerése.

A tantárgy kapcsolata más tárgyakkal:
Alapozó tárgyak: Matematika, Ábrázoló geometria, Fizika, Számítástechnika
épülő tárgyak: a doktori disszertáció

Témakörök:
Az anizotrópia általános jellemzői, kialakulásának természetes és mesterséges, anyagokban.

A rugalmasság anizotrópiája: a merevség és alakíthatósági tenzorkomponensek, azok meghatározása, a technikai rugalmas állandók fizikai értelmezése, kísérleti meghatározása, a technikai rugalmas állandók közötti kapcsolat, különböző fafajok és faalapú anyagok technikai rugalmas állandói.

A szilárdság anizotrópiája: a szilárdsági tenzor és komponensei, tönkremeneteli elméletek, azok kritikai elemzése, a technikai szilárdságok kísérleti meghatározása, különböző fafajok és faalapú anyagok technikai szilárdságai.

Az anizotróp anyagú szerkezeti elemek erőtani méretezésének alapelvei.

A tantárgy oktatásának módszertana:
Előadás: nagy táblás tanteremben tartott szabad előadás
Gyakorlat: kötetlen tantermi konzultáció feladatok, példák megoldási módszereinek begyakorlására

Szakmai követelményrendszer:
A tantárgy témakörében felsorolt ismeretek elsajátítása, az oktatási célokban megnevezett feladatok megoldásában készség és jártasság megszerzése.

Irodalom:
Kötelező irodalom:
Szalai J. (1994): A faanyag és faalapú anyagok anizotróp rugalmasság- és szilárdságtana. I. Rész: A mechanikai tulajdonságok anizotrópiája. Hillebrand Nyomda, Sopron.

Ajánlott irodalom:
Bodig, J.-Jayne, B.A. (1982): Mechanics of Wood and Wood Composits. Van Nostrand Reinhold Company, New York.
Kollmann, F. (1951): Technologie des Holzes und der Holzwerk stoffen. I. Band. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.