FA ÉS FAALAPÚ ANYAGOK VISCO-ELASZTIKUS TULAJDONSÁGAI

 

A tantárgy gondozója: Dr. Fodor Tamás

A tantárgy jellege: szervezett doktoranduszképzés

A tantárgy oktatásának időpontja: tetszőleges

Az oktatás módja, órakeret: előadás: 2 óra/hét
gyakorlat: 2 óra/hét

A számonkérés módja: aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium,

A tantárgy oktatásának célja:
A viszkoelasztikus anyagú rúdszerkezetek mechanikai viselkedésének elméleti és gyakorlati vizsgálata a teherviselő faszerkezetek tervezéséhez.

A tantárgy kapcsolata más tárgyakkal:
Alapozó tárgyak: Matematika, Sztatika, Szilárdságtan, Kinematika és kinetika, Numerikus matematika,
Számítástechnika.
Ráépülő tárgyak: doktori disszertáció

Témakörök:
Történeti áttekintés.

A faanyag jellemzése a szerkezeti reológia alapján. A fa időfüggő mechanikai tulajdonságainak leírása, a kúszás és relaxáció jelensége. A deformációk termodinamikája.

A Maxwell, Voigt-Kelvin analóg-modellek. A kúszási és a relaxációs spektrálsűrűség függvények. Anyagállandók kísérleti meghatározása.

A mozgásmódszer kiterjesztése viszkoelasztikus rúdszerkezetekre.

Faszerkezetek mechanikai állapotváltozási vizsgálata.

A tárgy oktatásának módszertana:
Előadás: nagy táblás tanteremben tartott szabad előadás
Gyakorlat: kötetlen tantermi konzultáció feladatok, példák megoldási módszereinek begyakorlása

Szakmai követelményrendszer:
A viszkoelasztikus anyagú faszerkezetek erőtani vizsgálata és gyakorlati alkalmazása egyszerű szerkezetek tervezéséhez.

Irodalom:
Kötelező irodalom:
Varga J. (1984): Műanyagok fizikája. BME. Mérnöki Továbbképző Intézet, Budapest.
Sitkei Gy. (1995): A faipari műveletek elmélete. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó Kft. Budapest.

Ajánlott irodalom:
Roller B. (1980): Viszkoelasztikus anyagú rúdszerkezetek állapotváltozási vizsgálata. Akadémiai doktori
értekezés.
Findly, W. N. - Lai, K. J. - Onoran, S. (1976): Creep and relaxation of nonlinear viscoelastic materials.
North Holland Publ.. Comp. Amsterdam.
Flügge, W. (1975): Viscoelasticity 2. rev. ed. Springer Verlag, Berlin.